Image

Prepara’t el C1!

Es tracta d’un curs online de llengua general que prepara per al nivell C1 i en el qual es treballen totes les destreses (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, gramàtica, vocabulari, ortografia…).

Podràs preparar-te diverses proves com ara les de Cieacova al gener i Escoles d’Idiomes i Junta Qualificadora a maig i juny!!!

Dates

El curs té una durada de 12 setmanes.

La primera convocatòria començarà el 8 de gener.

Reserves

La matrícula és gratuïta, pero recomanem escriure un email a info@entremots.es o contactar per telèfon o Whatsapp al 630539553 per tal de formalitzar la inscripció i reservar plaça.

Prepara’t el C2!

Es tracta d’un curs online de llengua general que prepara per al nivell C2 i en el qual es treballen totes les destreses (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, gramàtica, vocabulari, ortografia…).

Per aprofitar al màxim aquest curs, cal tindre un nivell C1 consolidat.

Podràs preparar-te diverses proves com ara les de Cieacova al gener i Escoles d’Idiomes i Junta Qualificadora a maig i octubre!!!

Dates

El curs té una durada de 12 setmanes.

La primera convocatòria començarà el 8 de gener.

Reserves

La matrícula és gratuïta, pero recomanem escriure un email a info@entremots.es o contactar per telèfon o Whatsapp al 630539553 per tal de formalitzar la inscripció i reservar plaça.

1) Taller presencial d’expressió oral C1 i C2 (preparació proves Cieacova)

Curs de 10 hores per tal de millorar la competència oral. Es treballaran temes i exercicis com els de les proves Cieacova. Tot i així, aquest curs està obert a tothom.

  • Dates: 17, 20 de desembre i 8, 10 i 11 de gener en horari de 18 a 20 h i dissabte d’11 a 13 h.

Examen oral de Cieacova: 13 de gener (C2) i 16/17 de gener (C1)

2) Taller online d’expressió escrita

És un taller dedicat exclusivament a l’expressió escrita. El curs inclou la preparació de redaccions de diferents gèneres textuals, consells, suggerències, millores i, per supost, correccions personalitzades de les redaccions individuals que cada alumne presente segons les tasques que el professor encomane. En aquest aspecte, és com si l’alumne fera classes particulars, ja que el treball és molt personalitzat.

Aquest curs online requereix una dedicació especial per part de l’alumnat per traure-li el màxim partit. Les interaccions amb el professor es faran a través del nostre campus virtual, així com l’entrega de material.

Són tallers intensius enfocats a les necessitats reals dels nivells C1 i C2.

Reserves del tallers per destreses

Escriu a info@entremots.es o contacta per telèfon o Whatsapp al 630539553 per a reservar la teua plaça!