Prepara’t el C1!

Es tracta d’un curs online de llengua general que prepara per al nivell C1 i en el qual es treballen totes les destreses (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, gramàtica, vocabulari, ortografia…).

Podràs preparar-te diverses proves com ara les de Cieacova al gener i Escoles d’Idiomes i Junta Qualificadora a maig i juny!!!

Horari
Reserves

La matrícula és gratuïta, pero recomanem escriure un email a info@entremots.es o contactar per telèfon o Whatsapp al 630539553 per tal de formalitzar la inscripció i reservar plaça.

Prepara’t el C2!

Es tracta d’un curs online de llengua general que prepara per al nivell C2 i en el qual es treballen totes les destreses (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, gramàtica, vocabulari, ortografia…).

Per aprofitar al màxim aquest curs, cal tindre un nivell C1 consolidat.

Podràs preparar-te diverses proves com ara les de Cieacova al gener i Escoles d’Idiomes i Junta Qualificadora a maig i octubre!!!

Horari

Reserves

La matrícula és gratuïta, pero recomanem escriure un email a info@entremots.es o contactar per telèfon o Whatsapp al 630539553 per tal de formalitzar la inscripció i reservar plaça.

1) Taller presencial d’expressió oral

Són classes per tal de millorar la competència oral en les quals es treballaran temes i exercicis tipus de les proves de la JQCV. El curs té una durada de 15 hores i comença el 23 de setembre. L’horari serà dilluns i dimecres de 17 a 18.30.

(EXAMEN ORAL C2 JQCV CASTELLÓ: 26 OCTUBRE)

2) Taller online d’expressió escrita

És un taller dedicat exclusivament a l’expressió escrita. El curs inclou la preparació de redaccions de diferents gèneres textuals, consells, suggerències, millores i, per supost, correccions personalitzades de les redaccions individuals que cada alumne presente segons les tasques que el professor encomane. En aquest aspecte, és com si l’alumne fera classes particulars, ja que el treball és molt personalitzat.

Aquest curs online requereix una dedicació especial per part de l’alumnat per traure-li el màxim partit. Les interaccions amb el professor es faran a través del nostre campus virtual, així com l’entrega de material.

(EXAMEN ESCRIT C2 JQCV CASTELLÓ: 16 NOVEMBRE)

Són tallers intensius enfocats a les necessitats reals dels alumnes d’un nivell avançat, C2.

Oferta!

Oferta especial  si t’inscrius als dos tallers! Si t’apuntes al taller d’expressió oral i al d’expressió escrita, obtindràs un 10 per cent de descompte.

Reserves

Escriu a info@entremots.es o contacta per telèfon al 630539553 per a reservar la teua plaça!