Image
"El professor s'ha implicat al 100% i les classes han sigut molt profitoses. Molt contenta amb el curs."
Cristina (taller d'exp. oral)
"El professor és de llarg el millor profe de valencià que he tingut. Els seus comentaris m'han ajudat molt i els materials són d'una gran qualitat. La pena és no haver donat classe presencial amb ell. Aquest curs virtual ha sigut de gran ajuda per mi i estic molt agraïda. Gràcies, Jose i Maria! =)"
Mª Carmen (taller d'Exp. escrita)
"Molt satisfeta amb el curs. L'enhorabona!!"
Artemis (taller d'exp. oral)

Taller online de pràctica escrita

És un taller dedicat a l’expressió escrita en gran part i també a la comprensió escrita. El curs inclou la preparació de redaccions de diferents gèneres textuals, consells, suggerències, millores i, per supost, correccions personalitzades de les redaccions individuals que cada alumne presente segons les tasques que el professor encomane. En aquest aspecte, és com si l’alumne fera classes particulars, ja que el treball és molt personalitzat.

Les diferents parts de proves seran la producció i coproducció de textos escrits (EE), mediació escrita (ME), comprensió escrita (CE) i tipus test JQCV i EOI.

Dates previstes:

  • Octubre

Són tallers intensius enfocats a les necessitats reals dels nivells C1 i C2.

Taller online de pràctica oral

Inclou l’expressió i interacció orals (EO), mediació oral (MO) i comprensió oral (CO).

Dates previstes:

  • Novembre

Pregunta’ns per a més informació.

Tots dos cursos compten amb materials transversals per treballar i aprofundir continguts clau de gramàtica i vocabulari del nivell.

Els cursos online requereixen una dedicació especial per part de l’alumnat per traure el màxim partit. Les interaccions amb el professor es faran a través del nostre campus virtual, així com l’entrega de material.

Reserves dels tallers per destreses

Escriu a info@entremots.es o contacta per telèfon o Whatsapp al 630539553 per a reservar la teua plaça!

Prepara’t el C1! (no disponible ara)

Es tracta d’un curs online de llengua general que prepara per al nivell C1 i en el qual es treballen totes les destreses (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, gramàtica, vocabulari, ortografia…).

Podràs preparar-te diverses proves com ara les de Cieacova al gener i Escoles d’Idiomes (ara al setembre) i Junta Qualificadora.

Dates

Reserves

La matrícula és gratuïta, pero recomanem escriure un email a info@entremots.es o contactar per telèfon o Whatsapp al 630539553 per tal de formalitzar la inscripció i reservar plaça.

Prepara’t el C2! (no disponible ara)

Es tracta d’un curs online de llengua general que prepara per al nivell C2 i en el qual es treballen totes les destreses (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, gramàtica, vocabulari, ortografia…).

Per aprofitar al màxim aquest curs, cal tindre un nivell C1 consolidat.

Podràs preparar-te diverses proves com ara les de Cieacova al gener i Escoles d’Idiomes (ara al setembre) i Junta Qualificadora.

Dates

Reserves

La matrícula és gratuïta, pero recomanem escriure un email a info@entremots.es o contactar per telèfon o Whatsapp al 630539553 per tal de formalitzar la inscripció i reservar plaça.